Osnovano je marta 2021. godine
sa osnovnom djelatnošću distribucija
savremenih sistema tehničke zaštite.
PREDUZEĆE DSS.DOO PROČITAJ VIŠE

Video nadzor

Alarmni sistemi