FLEKSIBILNI ELASTIČNI STUB 100cm


30

Compare
  • Fleksibilni reflektujući stubić-PVC 100 cm služi za obilježavanje parking zona, oivičavanje pješačkih staza i trotoara i sl.
  • Radi bolje vidljivosti, Fleksibilni reflektujući stubić-PVC 100 cm je opremljen sa jednom ili više reflektujućih traka, u zavisnosti od visine,

       Materijal:       Polivinil hlorid (PVC)
Reflektujuće trake
Nelomljivi (fleksibilan)
       Boja:              Narandžasta
       Težina:           1.2 kg

       Promer:         20/8 cm

       Visina:           100  cm

Category: