4.3” TFT hands-free monitor za WS DT sisteme. Tanko kućište bijele boje, tasteri osjetljivi na dodir, mogućnost interkom poziva, mogućnost preusmjeravanja poziva na aplikaciju i video memorija.